شهر فرهنگ و ادب و هنر. شیراز


پانزدهم اردیبهشت به عنوان روز گرامیداشت شیراز نامگذاری شده است، شهری که بوی بهارهای نارنج آن در این ماه شامه‌نواز و به راستی تداعی‌گر بخشی از بهشت ​​است.

شهری که بوی بهارهای نارنج آن در این ماه شامه‌نواز و به راستی تداعی‌گر بخشی از بهشت ​​است. امسال نیز به برکت‌های خوب بهاری، چشم‌اندازهای طبیعی این شهر پُر آوازه جلوه‌های بهشتی به شیرازده است.

The post شهر فرهنگ و ادب و هنر؛ شیراز اولین بار در سایت دایت نیوز پدیدار شد.