شوراهای اسلامی کلان شهر؛ تصویر تجلی دانش جمعیبه گزارش خبرنگار ایمنا، حمید شهبازی گاه گاهی روز شوراها در داخل صفحه وب اینستاگرام شخصی نوشت:

«را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ أَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ

شوراها به همین دلیل مظاهر {مشارکت} مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تسهیل امور مردمان است. مقام معظم مدیریت (مدظله‌العالی)

{نهم} اردیبهشت ماه در داخل تقویم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شناخته شده به عنوان روز شوراها عنوان‌گذاری شده است کدام ممکن است این نامگذاری فرصتی است دقیق به همان اندازه مشکل در یک روز واحد‌زمانی اعضا شایسته شوراهای اسلامی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها را صمیمانه گرامی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این تلاشگران فرهنگ سازی‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم به همین دلیل درگاه نورافشان احدیت طلب توفیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهروزی نمائیم.

بی‌شک شوراها بی‌{واسطه}‌ترین {حلقه} ارتباطی مردمان، همراه خود حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر تجلی دانش جمعی هستند. المانی به همین دلیل احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکرام به {شخصیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان گران قیمت ایران. نهادی کدام ممکن است مشاوره گرفتن از را یکی از آنها در نظر گرفته ارکان بسیار مهم سلامت قطعنامه‌گیری می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برکت این اتفاق، موقعیت آفرینی مردمان در داخل تصمیم گیری {سرنوشت} شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد مسکن می‌کنند، دوچندان گردید به همان اندازه به همین دلیل در گذشته آن خواهد شد محله به سوی کمال سوق اطلاعات شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز به روز بیش به همین دلیل قبلی شاهد بالندگی همه شما جانبه کلان شهر باشیم.

اینجانب در زمان حال چشمگیر را به همه شما‌ی اعضای شوراهای اسلامی {شهرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها به طور قابل توجهی به اعضای شایسته شورای اسلامی کلان شهر سده لنجان کدام ممکن است همراه خود فرآیند‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی در داخل رفع مسائل کلان شهر مشکل می‌نمایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفایت برای نیل به محله‌ی شهروند مدار خالصانه کوشش می‌نمایند، تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض می‌نمائیم.»