شکسته نشده ورزش سامانه بارشی به همان اندازه دوشنبه در داخل اصفهان/به مقیاس عقب 2 به همان اندازه 5 سطح‌ای دمای هواآسیه آقایی در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار ایمنا اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نماد‌دهنده ورزش سامانه بارشی به همان اندازه بالا روز دوشنبه بر روی استان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت زمان سناریو جوی در داخل اکثر {مناطق} به تعیین کنید قسمتی ابری، گاهی بهبود ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد نسبتاً از حداکثر، رگبار ظریف بهاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات رعدوبرق پیش‌سوراخ بینی می‌شود.

وی به دلیل به مقیاس عقب 2 به همان اندازه 5 سطح‌ای دمای هوا در داخل اکثر {مناطق} استان طی ۲۴ ساعت بلند مدت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: خوروبیابانک همراه خود دمای ۳۰ سطح سانتی‌گراد خوب و دنج‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان بویین را انتخاب کنید و انتخاب کنید میاندشت همراه خود دمای یک نقطه بالای a 0 سرماخوردگی‌ترین سطح استان است.

کارشناس پیش‌سوراخ بینی هواشناسی استان دمای هوای کلان شهر اصفهان در داخل خوب و دنج‌ترین ساعت‌های را ۲۰ سطح معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: کمینه دمای صبح فردا نیز به ۱۱ سطح سانتی‌گراد می‌رسد.

آقایی فقط در مورد پرونده ۱۳.۷ میلیمتر بارش در داخل ورزنه طی در یک روز واحد‌روز قبل از امروز خاطرنشان کرد: در داخل سمیرم ۹.۶ میلی‌متر، نائین ۲.۶ میلی‌متر، گلپایگان ۲.۱ میلی‌متر، فریدون‌کلان شهر ۱.۵ میلی‌متر، زواره ۱.۷ میلی‌متر، زرین‌کلان شهر ۱.۵، دهاقان ۴.۴ میلی‌متر، خوانسار ۱.۲، اردستان ۲.۶ میلی‌متر بارش پرونده شد.

وی افزود: برای در این زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا در داخل {مناطق} در معرض خطر درست مثل شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق احتمالات رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعدوبرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری شدن روان‌آب ممکن است وجود داشته باشد.