ضرورت حل مشکل اصفهانبه گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا فلاح، روحانیون منطقه چهار شهرداری در دیدار با اولیای خود از زحمات مردم این منطقه در رفع مشکلات محله خود تشکر کردند و گفتند: در ابتدای این دوره گذاشتیم. شالوده کار ما در بین مردم بود و با خود عهد بستیم که مشکلات شهر را بشنویم و برای آن چاره اندیشی کنیم.

وی افزود: البته حمایت شهروندان برای تحقق اهداف تعیین شده در این راستا بسیار مهم است.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از اقدامات مهمی که در این مدت با همت جمعی مدیریت شهری انجام شد صدور پروانه ساختمانی به صورت الکترونیکی است که مشکلاتی را به دنبال دارد. دلالیزم تا حد زیادی تخریب می کند.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه شفافیت یکی دیگر از اقدامات موثر انجام شده در این دوره از مدیریت شهری است که در آن تمام موافقت شورای اسلامی شهر به گوش مردم می رسد.

فلاح گفت: راه اندازی سامانه سوت از دیگر اقدامات شورای اسلامی شهر است تا شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف و مشکل اطلاع رسانی کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس دستور استاندار اصفهان، استانداران استان ها به هیچ عنوان وجوهی به عنوان مثال کمک هایی که در شورای اسلامی شهر تصویب نشده است، مشمول دریافت وجوهی نخواهند بود.

رئیس کمیسیون اطلاعات و حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امسال از بودجه شهری برای ساخت مساجد و مسائل شهروندی و کمک به فرهنگسراها، هیئت ها و مساجد اعتباری در نظر گرفته شده است.