ضرورت مطرح شدن برنامه‌ها در برگزاری هفته فرهنگی اصفهان


محمد نور صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به برگزاری برنامه‌های هفته فرهنگی اصفهان، اظهار کرد: برنامه‌های هفته فرهنگی اصفهان یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه برای اعضای شورای ششم شهر اصفهان حاضر شد و با حضور شهردار در دستور کار جلسه علنی شورای اسلامی شهر قرار گرفت. گرفت و برنامه‌های لازم انجام شد و اکنون در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان توضیح‌های لازم برای همکاران مدیریت شهری در برگزاری هفته فرهنگی اصفهان ارائه شد، ادامه داد: با توجه به این که هفته‌ی هم‌زمانی اصفهان با لیالی قدر این رویداد از سیزدهم تا نوزدهم اردیبهشت برگزار می‌شود.

رئیس اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: در حال حاضر محل‌های فرهنگی و فره‌خته‌ای شناخته شده و شورای شهر اصفهان شناسایی نشده است برای برگزاری این فرهنگی لازم است، همچنین افرادی که می‌توانند از امکاناتی برخوردار باشند که ناشناخته هستند را می‌توان کمک کرد، رشد و بالندگی داد و افرادی که نیازمند هستند. کمک هستند و می‌توانند به صورت مستقل فعال باشند همچنین باید دامنه فعالیت‌هایشان توسعه یابد.

ویان کرد: عده‌ای نیز نیازمند کمک کردن، مطرح شدن و در عین حال حمایت شدن هستند، اعتقاد داریم با توجه به این مسائل و استفاده از ظرفیت‌ها می‌توانیم در آینده شاهد اتفاقات خوبی در اصفهان باشیم.

The post مورد نیاز مشخص شدن‌ها در برگزاری هفته فرهنگی اصفهان اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع