ضرورت مطرح شدن ظرفیت‌ها در برگزاری هفته فرهنگی اصفهانمحمد نور صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به برگزاری برنامه‌های هفته فرهنگی اصفهان، اظهار کرد: برنامه‌های هفته فرهنگی اصفهان روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه برای همکاران شورای ششم شهر اصفهان مطرح شد و با حضور شهردار در دستور کار جلسه علنی شورای اسلامی شهر قرار گرفت و برنامه ریزی‌های لازم انجام شد و اکنون در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان توضیح‌های لازم برای همکاران مدیریت شهری در مورد برگزاری هفته فرهنگی اصفهان ارائه شد، ادامه داد: با توجه به هم‌زمانی هفته اصفهان با لیالی قدر رویدادهای این هفته از سیزدهم تا نوزدهم اردیبهشت برگزار می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: مطرح شدن ظرفیت‌های فرهنگی و فرهیخته شناخته شده و شناخته نشده اصفهان برای برگزاری این رویداد فرهنگی لازم است، همچنین افراد برخوردار از ظرفیت که ناشناخته هستند را می‌توان با کمک کردن، رشد و بالندگی داد و افرادی که نیازمند کمک هستند و می‌توانند به صورت مستقل فعال باشند نیز باید دامنه فعالیت‌شان توسعه یابد.

وی خاطرنشان کرد: عده‌ای نیز نیازمند کمک کردن، مطرح شدن و در عین حال حمایت شدن هستند، اعتقاد داریم با پیگیری این مسائل و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها می‌توانیم در آینده شاهد اتفاقات خوبی در اصفهان باشیم.