عالی ها سختی استخراج بیتکوین – ایمنا


به گزارش خبرنگار ایمنا، این آنلاین {{هر}} ۲۰۱۶ بلوک سختی استخراج را {{به روز}} می‌توان به مشابه بعد مطمئن کرد کدام ممکن است کدام ممکن است علاوه بر این ماینرها 9 {مقدار} مقدار بیش از حد از به همین دلیل می‌کنند را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} 9 تولیدی خیلی خیلی کمتر به عنوان یک نتیجه دارند. هش رایت بیت کوین نیز به عالی ها مرحله قبلی {تاریخی} شخصی شده مخصوصاً 220.49 EH/s رسید. این بدان به معنی است کدام ممکن است چه یک چیز ممکن است علاوه بر این آنلاین به نتیجه نهایی آخرین {{انعطاف پذیری}} شخصی شده رسیده است.

بالاترین سختی بیتکوین

{{در این}} میان، قیمت بیت کوین {{زیر}} مرحله 40 هزار دلار آمریکا آمریکا باقی می‌ماند. پیرترین ارز خارجی دیجیتال پس به عنوان یک نتیجه جهش به عنوان یک نتیجه مرحله حمایت ۳۷ هزار دلاری در داخل درون محدوده بی تخصص باقی می‌ماند.

The post عالی های سختی استخراج بیتکوین – ایمنا اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.