علت نشست زمین در بزرگراه آبشناسان چه بود؟


به گزارش ایمنا، رضا شهبازی، مدیرکل مخاطرات زمین‌شناختی، مهندسی و زیست محیطی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، اظهار کرد: علت نشست زمین در منطقه فروریزش زمین است که این مورد با فرونشست متفاوت است. فروریزش، فرونشست، فروچاله، حفare کarstی hher کdam t’arیف aخtصaص خwd adahndndhnd wh enmahtvny hhemane آn‌haha rharahesst زmamیst زmamیsthaha زmahnaha زarشsthan

وی ادامه داد: ممکن است که در ظاهر اثر همه این پدیده‌ها شبیه هم باشند اما علت آن‌ها با متفاوت متفاوت است و هر کدام سازوکار مخصوص به خود را دارند. اتفاقی که در آبشناسان افتاد در واقع برآیند فروریزش و فروچاله بوده است. در این منطقه لوله آب و قنات وجود دارد و ممکن است آبشستگی در این منطقه اتفاق افتاده باشد و به مرور زمان آبشستگی در کنار افزایش بارندگی‌ها باعث می‌شود تا حجم زیاد آب باعث ریزش سقف شود.

مدیرکل مخاطرات زمین‌شناختی سازمان زمین‌شناسی گفت: وقتی در اثر فروریزش و یا فروچاله حفره‌ای در سطح زمین ایجاد می‌شود، حتماً در زیر زمین فضای خالی ایجاد شده است. این خالی شدن می‌تواند به علت فعالیت‌های انسانی مانند حفر تونل مترو، وجود قنات و لوله‌های آب باشد و گاهی نیز علت آن باشد. آبشستگی زیر سطح است. در مورد نشست زمین در آبشناسان به نظر می‌رسد که ۲ عامل وجود قنات و آبشستگی به صورت همزمان عمل کرده، استحکام سقف را پایین آورده و این حادثه را رقم زده است.

شهبازی با بیان اینکه فروریزش و فرونشست دو موضوع متفاوت هستند، گزارشان کرد: پیش‌نیاز رخ دادن فرونشست یک ستون رسوب و یا خاک ریزدانه است اما در منطقه‌ای که فروریزش می‌دهد خاک عموماً به صورت درشت‌دانه است و از نظر ارتفاعات در شیبی است که تنها رسوبات است. درشت‌دانه در آن منطقه هستند.

به گزارش ایمنا، روز چهارشنبه در بزرگراه شهید باکری، مسیر جنوب به شمال فاصل ورودی به بزرگراه شهید آبشناسان شرق، حفره‌ای به حجم چهار در چهار متر و عمق ۴.۵ متر است که این حادثه باعث ایجاد نگرانی مردم منطقه شد. . در ابتدا علت این حادثه در رسانه‌ها فرونشست زمین اعلام شد اما بررسی‌های بیشتر نشان داد که این حادثه به فرونشست زمین نمی‌رسد.

The post علت نشست زمین در بزرگراه آبشناسان چه بود؟ اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع