عملیات در یک روز واحد برای نجات ۴نفر در داخل ارتفاعات توچالبه گزارش ایمنا، «سیدجلال ملکی» اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۰:۳۰ ساعت شب قبلی درگیر همراه خود سامانه ۱۲۵ خبر مفقود شدن 4 نفر در داخل ارتفاعات توچال ادعا شد پی آن خواهد شد ستاد فرماندهی گروه امدادونجات {مستقر} در داخل ایستگاه ۶۴ ولنجک را به محل حادثه اعزام کرد.

وی نزدیک به خاموش در دسترس بودن تله‌کابین افزود: همراه خود همکاری اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} تله‌کابین توچال شومینه‌نشانان سفر بر تله‌کابین شدند به همان اندازه تمیز کردن با سطح مشخص شده برسانند، با این وجود در داخل میانه {مسیر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تماسی مجدد قاطع بود کدام ممکن است اشخاص حقیقی مفقود شده در داخل سطح یکی دیگر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیح دادن مکان مکانی تمیز کردن با مغالطه خاص کرده بوده اند، در داخل همین حین تله‌کابین همراه خود تقاضا شومینه‌نشانان متوقف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنان همراه خود پیاده شدن به دلیل تله‌کابین باقی {مسیر} را همراه خود پای پیاده به جست‌وجوی اشخاص حقیقی مفقود شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک کردن به مکان آنان یکپارچه دادند.

سخنگوی گروه شومینه‌نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان امنیت کلان شهر تهران همراه خود خاص اینکه شومینه‌نشانان پس به دلیل حدود 4 ساعت جست‌وجو همراه خود پای پیاده به مکان این اشخاص حقیقی در داخل محدوده «دره مری» رسیدند، اظهار داشت: مفقودشدگان 4 نفر شامل می شود 2 شخص حدوداً ۳۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 زن ۳۰ به همان اندازه ۴۰ ساله بوده اند مکان قابل توجه خطرناکی در داخل محله دره قرار داشتند. به طوری‌کدام ممکن است فرصت سقوط آنان در ساعت تاریکی هوا وجود داشت. بارش تگرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمای هوای نیز {در این} جهان وجود داشت کدام ممکن است همین ماده موضوع عملیات شومینه‌نشانان را همراه خود دشواری‌هایی روبه‌رو کرده بود.

وی همراه خود خاص اینکه شومینه‌نشانان برای نجات این اشخاص حقیقی وارد حرکت شدند، تصریح کرد: این اشخاص حقیقی دچار {آسیب}‌دیدگی قابل انتساب به سقوط قله نشده بوده اند، با این وجود سرمای هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی مشکلاتی را برایشان راه اندازی کرده بود. {در این} {شرایط} {هر} 4 نفر همراه خود هدایت شومینه‌نشانان به ایستگاه 5 توچال منتقل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه صبح {در این} جهان حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح در حال حاضر باز کردن آمدند. 2 تن از شومینه‌نشانان نیز برای مشارکت در مراقبت اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به آنان در امتداد طرف این اشخاص حقیقی {مستقر} شدند.

ملکی در داخل همین راستا به ساکنان اظهار کرد: هنگام صعود به ارتفاعات این یک ضرورت است حتماً به دلیل {مسیر} مطمئن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید مشارکت در شود؛ حتی می تواند {بازگشت از} کوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی صعود را {نباید} در داخل ساعات تاریکی مشارکت در داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} به کوه می‌الگو این یک ضرورت است کدام ممکن است حتماً زمان {بازگشت} شخصی را {مدیریت} کنند به همان اندازه همراه خود تاریکی هوا نشود.

به آگاه وی این عملیات بیش به دلیل ۱۳ ساعت به اندازه انجامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح در حال حاضر همراه خود {انتقال} 4 شخص مفقود شده باز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بازگشت} 2 شومینه‌نماد به ایستگاه خاتمه کشف شد.

منبع مفید: ایسنا