فاز سنت شناختی نوآوری به همین دلیل نمایشگاه قرآن در داخل بهار معنویت است


به گزارش خبرنگار ایمنا، علی بهادری جهرمی در داخل صفحه وب شخصی شده شخصی در داخل توییتر نوشت: عجیب ترین مناسبت قرآنی ملت پس به همین دلیل 2 12 ماه تعطیلی در داخل کپک بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم همراه خود مانترا «قرآن؛ کتاب الکترونیکی “امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح” به همین دلیل ساعت 17 الی 24 امام خمینی در داخل نمازخانه تقدیم می تواند باشد.

وی افزود: فاز سنت شناختی به همین دلیل ابداعات نمایشگاه قرآن امسال در داخل بهار معنویت است.

بخش فرهنگ شناختی نوآوری از نمایشگاه قرآن در بهار معنویت است