فرصت افزایش تجارت با روسیه در پی تنش این کشور با غرب نباید از دست برود


به گزارش خبرنگار ایمنا، نام سید میعاد صالحی در صفحه توئیتر خود نوشت: با افزایش تنش روسیه و غرب و کاهش مبادلات فیمابین، طبیعتاً حجم تجارت روسیه با کشورهای آسیایی و آفریقایی افزایش می‌یابد.

وی افزود: نباید گذاشت این بار نیز این فرصت تاریخی به دلیل اهمال و سستی‌ها، موقعیت نشناسی‌ها و احیاناً نفوذ و خیانت‌ها از دست برود. سفر اخیر به روسیه در این چارچوب برگزار شد.

فرصت افزایش تجارت با روسیه در پی تنش این کشور با غرب نباید از دست برود

رژیم لاغری سریع