فرصت افزایش تجارت با روسیه در پی تنش این کشور با غرب نباید از دست برود


به گزارش خبرنگار ایمنا، نام سید میعاد صالحی در صفحه توئیتر خود: با افزایش تنش روسیه و غرب و کاهش مبادلات فیما نوشت، طبیعتاً حجم تجارت روسیه با آسیایی و آفریقایی افزایش می‌یابد.

وی: نباید این بار را اضافه کند و این فرصت تاریخی را به دلیل اهمال و سستی ها، موقعیت های شناسایی و احیاناً نفوذ و خیانت ها از دست برود بگذارد. سفر اخیر به روسیه در این مسابقه برگزار شد.

فرصت افزایش تجارت با روسیه در پی تنش این کشور با غرب نباید از دست برود

The post فرصت افزایش تجارت با روسیه در پی تنش این کشور با غرب نباید از دست برود اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع