فرهنگ و هنر در کشور ما مظلوم استمحمود نودری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اگر افراد جامعه درگیر گرانی روزانه کالاها باشند، طبیعی است که نمی توانند برای هنر و فرهنگ برنامه ریزی کنند.

وی افزود: این عامل باعث می شود مردم هزینه آثار هنری را در کارنامه فرهنگی خود لحاظ نکنند و حتی به این فعالیت ها فکر نکنند.

به گفته این عضو افتخاری انجمن هنرهای زیبای ایران، هنرمندان یکی از آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی هستند، به ویژه در این سال ها با وجود نوسانات شدید قیمت ها و گسترش تاج، شرایط سخت تری را تجربه کرده اند.

نادری با اشاره به اینکه اقتصاد در خوشنویسی به همان اندازه که در سایر هنرها اهمیت دارد، افزود: خوشنویسان نیز مانند سایر افراد جامعه نیازهایی دارند، اما متاسفانه مشکلات آنها به دلیل حمایت نشدن در حال افزایش است.

سخنگوی انجمن خوشنویسان ایران گفت: در چنین شرایطی هنرمندان از نظر درآمدی آینده ثابتی ندارند و با کوچکترین اتفاق سیاسی و اقتصادی دچار آسیب های مختلف می شوند.

نودیری خاطرنشان کرد: امروزه خوشنویسان هنرمند به ویژه در شهرستان ها با تکیه بر توان و ذات و اراده شخصی خود به حرفه و هنر خود مشغول هستند، با وجود همه مشکلات ذکر شده، این هنر همچنان زنده و پابرجاست. نیمکت. “

به گفته وی، هنر خوشنویسی که در گذشته هنری ارزان قیمت بود، اکنون بسیار گران شده و تهیه ابزار و کار حرفه ای در این هنر روز به روز گران شده است.

چند جشنواره ملی و منطقه ای برگزیده هنر خوشنویسی ادامه داد: در هر جامعه ای که به هنر و فرهنگ توجه جدی نشود، مشکلات در سایر حوزه های اقتصادی و سیاسی حل نمی شود.

این هنرمند خوشنویس گفت: هنرمند روح فعال و خلاق جامعه است و وجود آن مایه شادی و نشاط روح انسان است.

نادری با تاکید بر اینکه وظیفه دولت حمایت از هنر و هنرمندان در عرصه‌های مختلف است، گفت: متاسفانه حوزه فرهنگ و هنر در کشور ما همچنان در مظلومیت است.