فواید مصرف زیاد پروتئین – ایمنابه گزارش سرویس ترجمه ایمنا، گروهی از محققان مطالعه جدیدی را برای بررسی فواید مصرف زیاد پروتئین در طول رژیم کاهش وزن انجام دادند. برای رسیدن به این هدف، داده های پزشکی بیش از 200 مرد و زن بین 24 تا 75 سال را ارزیابی کردند و شاخص توده بدنی آنها نیز ثبت شد.

شرکت کنندگان در مطالعه تشویق شدند که 18 درصد از کالری دریافتی خود را به پروتئین های بدون چربی مانند مرغ، گوشت قرمز فرآوری نشده، ماهی، حبوبات و محصولات لبنی اختصاص دهند و کالری خود را صرف میوه ها، سبزیجات و غلات کامل کنند. آنها از خوردن چربی های اشباع شده، غلات تصفیه شده، شکر و نمک منع شده اند.

تحقیقات نشان می دهد که افزایش مصرف پروتئین حتی به میزان کم، از 18 درصد به 20 درصد از غذای دریافتی یک فرد، تأثیر بسزایی بر کیفیت انتخاب غذا دارد. محققان به این نتیجه رسیدند که گروه های کم پروتئین و پر پروتئین شرکت کنندگان در مطالعه تقریباً به همان میزان وزن از دست دادند و حدود پنج درصد از وزن بدن خود را طی شش ماه از دست دادند. البته افرادی که پروتئین بیشتری مصرف کردند، توده عضلانی بدون چربی خود را بهتر حفظ کردند.