فیلم کوتاه «زائران» در جشنواره ایتالیا به نمایش درآمدبه گزارش ایمنا، در جشنواره بین المللی چینه دیدن Y ایتالیا، یعنی بیست و سوم بیست و ششم در ماه جولای در بندر توریستی رم با 36 فیلم کوتاه از آثار فیلمسازان کشورهای مختلف در دو بخش غیر رقابتی و رقابتی ملی، مدیترانه ای و بین المللی و یک بخش ویژه در روز سوم برگزار شد. . فیلم «زائران» را اکران کرد که با مشارکت و مشارکت دو کارگردان برای این فیلم منصوب شدند.

فرنوش صمدی و علی عسگری سازندگان این فیلم نیز به عنوان اعضای هیئت داوران در جشنواره حضور داشتند.

در مراسم اختتامیه با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا به دو کارگردان ایرانی شرکت کننده در جشنواره جایزه ویژه اهدا شد.

رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا در این مراسم از همکاری خوب با جشنواره «چین» ابراز خرسندی کرد. دیدن» وی به منظور حصول اطمینان از حضور موفق دو سینماگر ایرانی در این جشنواره و ارائه آثارشان، به معرفی مختصر فعالیت های رایزنی فرهنگی پرداخت و آمادگی خود را برای ادامه و گسترش همکاری های آتی در این زمینه اعلام کرد.