فینال سایه‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان در داخل کنار آمدن با کرونا+چیزهای بی اهمیتبه گزارش خبرنگار ایمنا، براساس داده ها وزارت بهداشت، در داخل استان اصفهان (علاوه بر این کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آران‌وبیدگل) 2 شهرستان در داخل وضعیت امور نارنجی، ۱۸ شهرستان در داخل وضعیت امور زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 شهرستان استان در داخل وضعیت امور آبی رفتن می‌برند.

براساس شاخص نمادهای این سامانه، سایه آبی سیگنال کم‌تهدید، سایه زرد تهدید {متوسط}، سایه نارنجی وضعیت امور پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه صورتی سیگنال وضعیت امور خیلی پرخطر است.

وضعیت امور شهرستان‌های استان اصفهان در داخل زمینه شیوع کرونا به رئوس مطالب ذیل است:

وضعیت امور نارنجی

فریدون‌کلان شهر، نائین

وضعیت امور زرد

اردستان، اصفهان، بوئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید میاندشت، تیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرون، چادگان، خمینی‌کلان شهر، خوانسار، خور، دهاقان، سمیرم، شاهین‌کلان شهر، شهرضا، فریدن، فلاورجان، گلپایگان، مبارکه، نجف‌آباد، نطنز

وضعیت امور آبی

برخوار، لنجان