فینال طلا، پول نقد را انتخاب کنید و دلار آمریکا را به همان اندازه پیش به دلیل در امروز ۱۳ اردیبهشت‌ماه انتخاب کنید.


به گزارش خبرنگار ایمنا، مشکلات فینال از طلا را انتخاب کنید و پول خارجی را در طول مدت زمان انتخابی قبلی به رئوس مطالب {زیر} بپردازید:

۱. {هر} خوب و دنج طلا ۱۸ عیار به ۱۲,۹۲۲,۰۰۰ ریال رسید.

۲. انس جهان طلا به ۱,۸۶۴.۲۷ دلار آمریکا رسید.

۳. مبلغ {هر} عدد پول نقد امامی به ۱۳۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال رسید.

۴. {هر} عدد پول نقد بهار {آزادی} به ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسید.

۵. {هر} عدد نیم‌پول نقد به مبلغ ۷۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال، {هر} عدد ربع پول نقد به هزینه ۴۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} عدد پول نقد خوب به هزینه ۲۶,۵۲۰، 000 ریال رسید.

۶. هزینه {هر} آمریکا به ۲۸۰۲۱۰ ریال رسید. ممکن است حتی هزینه {هر} یورو به ۲۹،۷۵۰ ریال را انتخاب کنید و هزینه را انتخاب کنید {هر} کیلو به ۳۵۳،۲۸۰ ریال رسید.

The post فینال هزینه طلا، پول نقد را انتخاب کنید و دلار را انتخاب کنید به همان اندازه پیش به دلیل در امروز ۱۳ اردیبهشت ماه اولین بار در دایت نیوز ماه پدیدار شد.