قالیباف: تفکیک وزارت صمت لغو شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز ۱۹ آبان شورای اسلامی گفت: جدایش، جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت رد شد.

در پایان جلسه استیضاح وزیر قالیباف سکوت وی در این خصوص گفت: مرکز تحقیقات و کمیسیون صنعتی مجلس، موضوع جدایش، جدایی نتیجه گیری ویژه برای جدایش، جدایی وزارت سکوت به دو وزارتخانه نرسید.

این شرط عدم استیضاح وزیر در مجلس است سکوت ذره برای جسم مستقیم جدایش، جدایی از معارفه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو وزیر جدید خبر داده بود.