قیام صهیونیست ها در داخل فلسطین قرار است به آنها بروند را در جهت نقطه ضعف سوق می دهدبه گزارش خبرنگار ایمنا، حجت الاسلام سید سعید حسینی درست در این لحظه خطبه های نماز جمعه را ایراد می تنبل. جری وی همراه خود یادآوری رهنمودهای مدیریت دولتمردان کدام ممکن است بخشی به همین دلیل آن خواهد شد شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم {ماندن} است، اظهار داشت: شهرت مخصوصاً جلوگیری از افراد، توجه {درد} افراد، حضور کارآمد در داخل بین افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حذف} قرار است به آنها بروند. {تشریفات} افراطی، تحت تأثیر نشدن در داخل اقدامات نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حقیقت درک کردن.

وی در رابطه با 29 فروردین روز نظامی جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود خداوند بر این دلاورمردان اظهار داشت: روزی کدام ممکن است گروه های مختلف نظامی در داخل کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان همراه خود دشمن می جنگیدند، منافقین زمزمه انحلال نظامی را مطرح کردند با این وجود امام زمان(عج) خمینی (رضی الله عنه) به سمت این توطئه به سمت دشمنان ایستادگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین روز به همین دلیل وروردین را روز نظامی به سند رساند.

امام جمعه کاشان اظهار داشت: forte اولیه نیروهای مسلح ایران بستگی به معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه در داخل پرتو معنویت، اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری روز، نظامی جمهوری اسلامی ایران شناخته شده به عنوان ارتشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدارنده دنده دار شده است. به سمت طمع دیگران

حسینی تاکید کرد: شکی معمولاً نیست کدام ممکن است ایران اسلامی بدون در نظر گرفتن این فرزندان دلیر به هیچ وجه {اجازه} نمی دهد {در این} ملت شاهد تجاوزگری باشیم در نتیجه دشمن متوجه می تواند کدام ممکن است همین جا سرزمین شیرهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} هیچ قصدی را نمی دهد. شومی هیچ انتخابی علیه ملت نمی دهند.

وی وحدت بین نیروهای مسلح را اتصال طلایی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: جایگاه موجود نظامی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی زمینی {قابل اعتماد} آن خواهد شد محصول چیز خارق العاده در مورد این نهاد در داخل مقوله علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد است. . درست در این لحظه تمامی مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز ملت به {واسطه} حضور نیروهای مسلح {شجاع} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت عالم عظیم فقیه در داخل ایمنی رادیکال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین کودکان فلسطینی اسرائیل را به فوبیا انداخته است.

مشاور ولی فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه کاشان شکسته نشده داد: پیروزی های {واقعی} را کودکان پرشور لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین به کف دست آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین قرار است به آنها بروند مایه رعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوبیا اسرائیل است. پیروزی حزب الله لبنان بر رژیم صهیونیستی درس عبرتی برای صهیونیست ها نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم قیام قرار است به آنها بروند در داخل فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت المقدس قرار است به آنها بروند را روزانه در جهت نقطه ضعف می کشاند.

حسینی در رابطه با میلاد امام حسن مجتبی (ع)پ) وی همراه خود خاص اینکه دومین اختر تابناک آسمان است امامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایت دارای فضائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمالات فراوانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه مسئولان نیاز به به همین دلیل این امام بترسند، شکسته نشده داد: چکش به همین دلیل افراد مستضعف حمایت کنید.

وی در رابطه با مانترا 12 ماه تأمین داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی اظهار داشت: امیدواریم این مانترا همراه خود جدیت در داخل اصل {کار} مسئولان قرار گیرد چرا کدام ممکن است راهی که در آن نجات ملت است.

به گزارش ایمنا، امیر شاهین پاکروان فرمانده گروه موشکی 840 شهید کبری درست در این لحظه در نقطه از بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین روز نظامی، وی را متمایز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز به همین دلیل سایر ارتشیان جمهوری اسلامی ایران دانست. . وجود شخصی را معرفی شد.