قیمت سکه ایرانی امروز 2 مهر استبه گزارش خبرنگار «ایمنا»، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه 50 فروش به 673450 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به یک میلیون و 326 هزار و 900 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به یک میلیون و 980 هزار و 350 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2,633,800 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3,287,250 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 3,940,700 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,247,600 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 6554500 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 13089000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارس به 19623500 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 26158000 ریال رسید.