قیمت سکه ایرانی امروز 3 مهربه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی امروز 12 مهر ماه 1401 به شرح زیر است:

1. سکه 50 فروش به 675 هزار و 400 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به یک میلیون و 330 هزار و 900 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به یک میلیون و 986 هزار و 350 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2,641,800 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3,297,250 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 3,952,700 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,263,600 ریال رسید.

8. 500 سکه فروخته شده به 6574500 ریال رسید.

9. یک گرم سکه ایرانی به 13129000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارس به 19683500 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 26238000 ریال رسید.