قیمت سکه ایرانی تا امروز 25 شهریوربه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. 50 سکه فروخته شده به 658100 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به 1296200 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به یک میلیون و 934 هزار و 300 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2,572,400 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3,210,500 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 3,848,600 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,124,800 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 6401000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 12782000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارسی به 19163000 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 25544000 ریال رسید.