قیمت سکه ایرانی تا امروز 26 شهریوربه گزارش خبرنگار «ایمنا»، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه 50 فروش به 657900 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به یک میلیون و 295 هزار و 800 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به یک میلیون و 933 هزار و 700 ریال رسید.

4. 200 قطعه سکه فروخته شده به 2571600 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3209500 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 3,847,400 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5123200 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 6399000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 12778000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارس به 19157000 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 25536000 ریال رسید.