قیمت سکه ایرانی تا امروز 28 مهربه گزارش خبرنگار «ایمنا»، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه 50 فروش به 690200 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به یک میلیون و 360 هزار و 400 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 2,030,600 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2700800 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3371000 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 4,041,200 ریال رسید.

7. سکه 400 سوتی به 5381600 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 6722000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 13424000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارس به 20126000 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 26828000 ریال رسید.