قیمت سکه پارسیان تا پیش از امروز ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه پارسیان تا پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

۱. سکه ۵۰ سوتی به ۶۶۶.۱۰۰ ریال رسید.

۲. سکه ۱۰۰ سوتی به ۱.۳۱۲.۲۰۰ ریال رسید.

۳. سکه ۱۵۰ سوتی به ۱.۹۵۸.۳۰۰ ریال رسید.

۴. سکه ۲۰۰ سوتی به ۲.۶۰۴.۴۰۰ ریال رسید.

۵. سکه ۲۵۰ سوتی به ۳.۲۵۰.۵۰۰ ریال رسید.

۶. سکه ۳۰۰ سوتی به ۳.۸۹۶.۶۰۰ ریال رسید.

۷. سکه ۴۰۰ سوتی به ۵.۱۸۸.۸۰۰ ریال رسید.

۸. سکه ۵۰۰ سوتی به ۶.۴۸۱.۰۰۰ ریال رسید.

۹. سکه یک گرمی پارسیان به ۱۲.۹۴۲.۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. سکه ۱.۵ گرمی پارسیان به ۱۹.۳۸۵.۰۰۰ ریال رسید.

۱۱. سکه دو گرمی پارسیان به ۲۵.۸۶۴.۰۰۰ ریال رسید.