قیمت سکه پارسیان تا پیش از امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱


به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه پارسیان تا پیش از امروز به شرح زیر است:

۱. سکه ۵۰ سوتی به ۶۷۳.۶۰۰ ریال رسید.

۲. سکه صد سوتی به ۱.۳۲۷.۲۰۰ ریال رسید.

۳. سکه 150 سوتی به 1.98.800 ریال رسید.

۴. سکه ۲۰۰ سوتی به ۲.۶۳۴.۴۰۰ ریال رسید.

۵. سکه ۲۵۰ سوتی به ۳.۲۸۸.۰۰۰ ریال رسید.

۶. سکه ۳۰۰ سوتی به ۳.۹۴۱.۶۰۰ ریال رسید.

۷. سکه ۴۰۰ سوتی به ۵.۲۴۸.۸۰۰ ریال رسید.

۸. سکه ۵۰۰ سوتی به ۶.۵۵۶.۰۰۰ ریال رسید.

۹. سکه یک پارسیان گرم به ۱۳.۰۹۲.۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. سکه ۱.۵ گرمی پارسیان به ۱۹.۶۱۰.۰۰۰ ریال رسید.

۱۱. سکه دو گرمی پارسیان به ۲۶.۱۶۴.۰۰۰ ریال رسید.

The post قیمت سکه پارسیان تا پیش از امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ اولین بار در سایت دایت نیوز پدیدار شد.