قیمت سکه پارسیان تا پیش از امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه پارسیان تا پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

۱. سکه ۵۰ سوتی به ۶۷۶.۱۰۰ ریال رسید.

۲. سکه ۱۰۰ سوتی به ۱.۳۳۲.۲۰۰ ریال رسید.

۳. سکه ۱۵۰ سوتی به ۱.۹۸۸.۳۰۰ ریال رسید.

۴. سکه ۲۰۰ سوتی به ۲.۶۴۴.۴۰۰ ریال رسید.

۵. سکه ۲۵۰ سوتی به ۳.۳۰۰.۵۰۰ ریال رسید.

۶. سکه ۳۰۰ سوتی به ۳.۹۵۶.۶۰۰ ریال رسید.

۷. سکه ۴۰۰ سوتی به ۵.۲۶۸.۸۰۰ ریال رسید.

۸. سکه ۵۰۰ سوتی به ۶.۵۸۱.۰۰۰ ریال رسید.

۹. سکه یک گرمی پارسیان به ۱۳.۱۴۲.۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. سکه ۱.۵ گرمی پارسیان به ۱۹.۶۸۵.۰۰۰ ریال رسید.

۱۱. سکه دو گرمی پارسیان به ۲۶.۲۶۴.۰۰۰ ریال رسید.

رژیم لاغری سریع