قیمت سکه پارسیان تا پیش از امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه پارسیان تا پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

۱. سکه ۵۰ سوتی به ۶۷۹.۲۵۰ ریال رسید.

۲. سکه ۱۰۰ سوتی به ۱.۳۳۸.۵۰۰ ریال رسید.

۳. سکه ۱۵۰ سوتی به ۱.۹۹۷.۷۵۰ ریال رسید.

۴. سکه ۲۰۰ سوتی به ۲.۶۵۷.۰۰۰ ریال رسید.

۵. سکه ۲۵۰ سوتی به ۳.۳۱۶.۲۵۰ ریال رسید.

۶. سکه ۳۰۰ سوتی به ۳.۹۷۵.۵۰۰ ریال رسید.

۷. سکه ۴۰۰ سوتی به ۵.۲۹۴.۰۰۰ ریال رسید.

۸. سکه ۵۰۰ سوتی به ۶.۶۱۲.۵۰۰ ریال رسید.

۹. سکه یک گرمی پارسیان به ۱۳.۲۰۵.۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. سکه ۱.۵ گرمی پارسیان به ۱۹.۷۷۹.۵۰۰ ریال رسید.

۱۱. سکه دو گرمی پارسیان به ۲۶.۳۹۰.۰۰۰ ریال رسید.

رژیم لاغری سریع