قیمت نفت امروز تا اول مردادبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران در نوسان بود. تغییرات قیمت آنها به شرح زیر است:

1. قیمت سبد نفتی اوپک به 107.5 دلار رسید.

2. قیمت نفت برنت در آمریکا با 0.8 درصد کاهش به 98.57 دلار رسید.

3. قیمت نفت برنت در انگلیس با 0.76 درصد کاهش به 103.25 دلار رسید.

4. قیمت جهانی نفت خام با 1.68 درصد کاهش به 94.75 دلار رسید. همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا با 1.38 درصد کاهش به 94.94 دلار رسید.

5. نفت سنگین ایران به 107.66 دلار رسید.

6. قیمت بنزین در بازار جهانی با 2.36 درصد افزایش به 3.2241 دلار رسید.

7. قیمت جهانی گاز طبیعی با 4.88 درصد افزایش به 8.3 دلار رسید.

8. قیمت نفت کوره در بازار جهانی با 3.68 درصد کاهش به 3.4522 دلار رسید.

9. قیمت جهانی گازوئیل با 3.16 درصد کاهش به 1025.38 دلار رسید.

10. قیمت نفت سنگین عربستان 103.88 دلار اعلام شد.