قیمت نفت امروز تا 26 جولایبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران در نوسان بود. تغییرات قیمت آنها به شرح زیر است:

1. قیمت سبد نفتی اوپک به 102.66 دلار رسید.

2. قیمت نفت برنت در آمریکا با 0.14 درصد کاهش به 101.16 دلار رسید.

3. قیمت نفت برنت در انگلیس 0.08 درصد افزایش یافت و به 101.13 دلار رسید.

4. قیمت جهانی نفت خام با 0.16 درصد کاهش به 97.95 دلار رسید. همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا با 0.34 درصد کاهش به 97.59 دلار رسید.

5. نفت سنگین ایران به 107.66 دلار رسید.

6. قیمت بنزین در بازار جهانی با 0.01 درصد افزایش به 3197 دلار رسید.

7. قیمت جهانی گاز طبیعی با 0.01 درصد افزایش به 7115 دلار رسید.

8. قیمت نفت کوره در بازار جهانی با 0.21 درصد افزایش به 3.7 دلار رسید.

9. قیمت جهانی گازوئیل با 0.11 درصد افزایش به 1100.75 دلار رسید.

10. قیمت نفت سنگین عربستان 98.02 دلار اعلام شد.