قیمت نفت امروز تا 30 تیربه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران در نوسان بود. تغییرات قیمت آنها به شرح زیر است:

1. قیمت سبد نفتی اوپک به 114.3 دلار رسید.

2. قیمت نفت برنت در آمریکا به 107.02 دلار رسید.

3. قیمت نفت برنت در انگلیس به 107.15 دلار رسید.

4. قیمت جهانی نفت خام به 104.8 دلار رسید. همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا به 104.79 دلار رسید.

5. نفت سنگین ایران به 107.66 دلار رسید.

6. قیمت بنزین در بازار جهانی به 3.4504 دلار رسید.

7. قیمت جهانی گاز طبیعی به 6067 دلار رسید.

8. قیمت جهانی نفت کوره به 3.6696 دلار رسید.

9. قیمت جهانی گازوئیل با 7.17 درصد کاهش به 1073.5 دلار رسید.

10. قیمت نفت سنگین عربستان 103.15 دلار اعلام شد.