قیمت نفت امروز تا 30 جولایبه گزارش ایمنا، قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران در نوسان بود. تغییر قیمت آنها به شرح زیر است:

1. قیمت سبد نفتی اوپک به 117.55 دلار رسید.

2. در ایالات متحده، نفت خام برنت با 1.31 درصد کاهش به 112.35 دلار رسید.

3. در بریتانیا، نفت خام برنت با 1.52 درصد کاهش به 112.05 دلار رسید.

4. نفت خام جهانی با 2.18 درصد کاهش به 109.39 دلار رسید. قیمت نفت WTI نیز در بازار آمریکا با 1.92 درصد کاهش به 109.72 دلار رسید.

5. نفت سنگین ایران به 111.16 دلار رسید.

6. قیمت بنزین در بازار جهانی با 2.72 درصد کاهش به 3.7196 دلار رسید.

7. قیمت جهانی گاز طبیعی با 1.52 درصد کاهش به 6518 دلار رسید.

8. قیمت جهانی نفت با 4.1 درصد کاهش به 3.9506 دلار رسید.

9. قیمت جهانی دیزل با 3.77 درصد کاهش به 1190.75 دلار رسید.

10. قیمت نفت سنگین عربستان 114.3 دلار اعلام شد.