قیمت نفت تا تاریخ 30 جولایبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران در نوسان بود. تغییرات قیمت آنها به شرح زیر است:

1. قیمت سبد نفتی اوپک به 110 دلار و 27 سنت رسید.

2- قیمت نفت برنت در آمریکا با 0.35 درصد کاهش به 106.97 دلار رسید.

3. قیمت نفت برنت در انگلیس با 0.48 درصد کاهش به 106.83 دلار رسید.

4. قیمت جهانی نفت خام 0.84 درصد کاهش یافت و به 99.83 دلار رسید. همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا با 0.71 درصد کاهش به 99.94 دلار رسید.

5. نفت سنگین ایران به 107.66 دلار رسید.

6. قیمت بنزین در بازار جهانی با 0.88 درصد کاهش به 3.2697 دلار رسید.

7. قیمت جهانی گاز طبیعی با 9.15 درصد افزایش به 8013 دلار رسید.

8. قیمت نفت کوره در بازار جهانی با 0.8 درصد کاهش به 3.6164 دلار رسید.

9. قیمت جهانی گازوئیل با 0.95 درصد کاهش به 1075.50 دلار رسید.

10. قیمت نفت سنگین عربستان 104.47 دلار اعلام شد.