قیمت نفت خام به 108 دلار رسیدبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران در نوسان بود. تغییرات قیمت آنها به شرح زیر است:

1. قیمت سبد نفتی اوپک به 115 دلار و 61 سنت رسید.

2. قیمت نفت برنت در آمریکا با 0.19 درصد افزایش به 111.63 دلار رسید.

3. قیمت نفت برنت در بریتانیا با 0.09 درصد افزایش به 111.48 دلار رسید.

4. قیمت جهانی نفت خام با 0.09 درصد افزایش به 108.46 دلار رسید. همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا با 0.1 درصد افزایش به 108.43 دلار رسید.

5. نفت سنگین ایران به 107.66 دلار رسید.

6. قیمت بنزین در بازار جهانی با 0.13 درصد کاهش به 3669 دلار رسید.

7. قیمت جهانی گاز طبیعی با 1.92 درصد کاهش به 5.62 دلار رسید.

8. قیمت نفت کوره در بازار جهانی با 0.15 درصد افزایش به 3.9603 دلار رسید.

9. قیمت جهانی گازوئیل با 0.35 درصد کاهش به 1220.25 دلار رسید.

10. قیمت نفت سنگین عربستان 105.51 دلار اعلام شد.