لازمه رفع معضلات شهری انجام انجام درست است


سید محمدجواد رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مدت زمان حضور هر فرد در مدیریت آنقدر زیاد نیست و در واقع عمر خدمت کوتاه است و به یک چشم به هم زدن می‌گذرد، وقتی به بازبینی گذشته متوجه می‌شویم که چه کارهایی می‌توانم انجام دهم. دوران خدمت انجام اما مغفول مانده است.

وی افزود: بعد از این که از زمان خدمت از دست دادن حسرت می‌توانیم احساس خطر کنیم، فایده‌ها را در کارنامه خود نمی‌بینند، اما در زمان نیاز باید اساساً مشکلات را برطرف کنیم و از این طریق بتوانیم خاطری را برای زندگی فراهم کنیم.

عضو اسلامی شهر اهواز با اشاره به کارخانه‌هایی که در سطح شهرها از جمله اهواز هستند، هزینه‌هایی را برای شهر ایجاد می‌کنند، ادامه این کارخانه‌ها را باید دید و کارآمدی را در عوض هزینه‌هایی که برای شهر ایجاد می‌کنند، انجام دهند.

The post لازمه رفع معضلات شهری انجام آزمایش است اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع