ما تغییرات ژئوپلیتیک منطقه قفقاز را خط قرمز می بینیمبه گزارش ایمنا، حسین امیر عبداللهی وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با آرارات میرزویان وی در ایروان گفت: بسیار خوشحالم که امروز در ایروان هستم و این حضور نشان دهنده عمق روابط تاریخی ایران و ارمنستان است.

وی افزود: بحث های بسیار مفید و سازنده با همکارم آقای میرزویان در مورد توسعه روابط دوجانبه توافق داشتم و داریم.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: حجم مبادلات تجاری دو کشور 700 میلیون دلار است که توافق کرده ایم در مرحله اول آن را به یک میلیارد دلار برسانیم. دو کشور دارای پتانسیل اقتصادی مکمل هستند.

وی افزود: همانطور که وزیر اشاره کرد، از دیگر برنامه های ما نگاه به عمق روابط تاریخی دو کشور و تسهیل همکاری کنسولی و به ویژه تاکید بر امنیت مسیر ترانزیتی شمال به جنوب است که از اهمیت حیاتی برخوردار است. نگرانی برای جمهوری اسلامی ایران و منطقه. از این رو افتتاح سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر کاپان در منطقه صهیونیست این در دستور کار فردای من و همکارانم است.

امیر عبداللهی وی گفت: در این گفتگوها دیدگاه های مشترک و دغدغه های مشترک و اتفاقات قفقاز جنوبی را مورد بررسی قرار دادیم. جمهوری اسلامی ایران معتقد است حضور نیروهای خارجی و مداخله خارجی در برخی مناطق منطقه از جمله آذربایجان و ارمنستان به نفع مردم منطقه نخواهد بود.

وی افزود: امیدواریم مسائل منطقه ای را در قالب شاهد باشیم سلام پیش بینی می شود کلیات از جمله فرمت 3+3 در سطح کشورهای منطقه تصمیم گیری شود.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگونه تغییر در مرزها را اعمال می کند ژئوپلیتیک و در کریدورهای تاریخی و سنتی منطقه قابل تحمل نیست. ما این موضوع را خط قرمز خود می دانیم و بر این اساس اقدامات لازم را برای جلوگیری از چنین نیات انجام می دهیم.

ادامه دارد…

منبع: مهر