مختصر تصاویر حرکتی منچستر سیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیورپول + – Eminaپس به همین دلیل جذب می کند در داخل دیدار تصمیم گیری کننده هفته قبلی مقابل لیورپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن شیوع خوب امتیازی، کلان شهر او می رود امشب بازهم دوباره مقابل این حریف بسیار موثر قرار گرفت. 2 گروه برای ایجاد فینال جام حذفی به مصاف هم رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را در داخل پایین ورزشی کردند ومبلی در داخل لندن برگزار شد.

مختصر ای به همین دلیل این نشست را در داخل {زیر} تفسیر می کنید: