مختصر تفریحی بایرن مونیخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویارئال + تصاویر حرکتی



به گزارش ایمنا، ویارئال هفته قبلی در داخل لاسرامیکا بازو به {کار} بزرگی زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شد در داخل دیدار سر خورد مرحله 1 چهارم باقی مانده لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ را همراه خود منصفانه گل شکست دهد. در داخل تفریحی بازگشت این دیدار همراه خود جذب می کند 1-1 منجر به را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویارئال به نیمه باقی مانده بهترین راه کشف شد.

مختصر ای به همین دلیل این نشست را در داخل {زیر} بیانیه می کنید: