مدرسه شهروندی از ایده تا عملبه گزارش خبرنگار ایمنا، عباس خسروانی کاندیدای جامعه شناسی و مدرس دانشگاه در یادداشت خود به خبرگزاری ایمنا گفت:

«در ساده‌ترین تعریف از مفهوم وسیع شهروندی، می‌توان آن را شیوه‌ای برای زندگی در شهر و بر اساس اصول، قوانین و قوانین خاص شهر دانست. اما این اصول و قواعد چگونه به مردم منتقل می شود؟ البته هر نوزادی که به دنیا می آید از این قوانین آگاه نیست اما در طول زندگی در جامعه آن ها را یاد می گیرد. بنابراین شهروندی یک فرآیند اکتسابی است که باید آن را بیاموزیم. آموزش فرهنگ شهروندی یکی از راه های موثر نهادینه سازی حقوق شهروندی در جامعه است. آموزش فرهنگ شهروندی منجر به تقویت و تقویت نظام ارزشی مهارت های شهروندی برای مشارکت پایدار شهروندان در مدیریت شهری می شود. این جزء تضمین کننده حفظ و تداوم حیات اجتماعی و توسعه جوامع است. به عبارت دیگر، پرورش فرهنگ شهروندی در جامعه احساس تعلق شهروندان به شهر را افزایش می دهد.

اگر نظام «مدیریت شهری» را فرآیند قانونی‌سازی فرآیندهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی و کنترل مدیریت شهری و شهری بدانیم و نظام قانون‌گذاری شهری را فرآیند مشروعیت بخشیدن به بسیاری از فرآیندهای مدیریت شهری بدانیم. سیستم مدیریت شهری و نیز تکلیف متقابل و قانونی سازی وظایف و دو تنش نگاهی به شهرداری به شهروند که سازمان زندگی شهری و فعالیت های شهرداری و شهروندان است، نقش و جایگاه نظام حقوقی شهر در مدیریت شهر، اهمیت رابطه مدیریت شهری و حقوق است. به وضوح تعریف شده است.

معتقدم آموزش شهروندی بخشی از وظایف مدیریت شهری است و در کنار سایر نهادها با آموزش حقوق شهروندی و مهارت های زندگی اجتماعی و درک اصول حکومت شهری نقش مهمی در آموزش شهروندان دارد. اگر مخاطبین این آموزش بچه های شهری باشند این اهمیت دو چندان می شود.

استراتژی یونسکو برای آموزش شهروندی و حقوق بشر مبتنی بر رویکردی جامع به حقوق بشر است که غیرقابل تقسیم بوده و با کلیه حقوق مدنی (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) مرتبط است. در این زمینه، هدف از آموزش فرهنگ شهروندی، شکل‌گیری نگرش مثبت به نفع دانش و مهارت برای شکل‌گیری فرهنگ مشترک حقوق بشر و انتشار اطلاعات برای آماده‌سازی دانش‌آموزان با مهارت‌های لازم برای همراهی و ایجاد تغییرات اجتماعی است. توزیع

امروزه مدارس یکی از مهم ترین مراکز تاثیرگذاری در رشد کودکان است و از این رو می توان با ارائه آموزش های اولیه گام های موثری برداشت تا کودکان از حقوق شهروندی خود و خطرات نادیده گرفته شدن آگاه شوند. قانون و قوانین شهر و زندگی اجتماعی، اما مدارس به تنهایی قادر نیستند.

شهرداری ها می توانند با توسعه برنامه های آموزشی در حوزه های محیط شهری، زباله، آتش نشانی و ترافیک در مدرسه شهروندی، کودکان را با حقوق شهروندی آشنا کنند.

حتی شهرداری ها می توانند با کمک مدارس و آموزش و پرورش، مدرسه عمرانی داشته باشند مانند به طور مستقیم و غیرمستقیم در امر انتقال و آموزش ارزش ها، آداب، آداب و رسوم و آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی و همچنین شکل گیری دیدگاه دانش آموزان نسبت به ویژگی های رفتار خوب و ویژگی های یک شهروند خوب.