مردمان خواستن مبرمی به فضاهای غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورانی دارندبه گزارش خبرنگار ایمنا، محمدمهدی اسماعیلی عصر در امروز در داخل {مراسم} افتتاحیه نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم گفت: به بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین فاصله نمایشگاه قرآن کریم برسیم.

به آگاه وی، در امروز شاهد تحریک کردن به {کار} نمایشگاهی همراه خود مانترا محوری پشتیبانی به قرآن، امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت محلی انقلابی در داخل پرتو اسلام هستیم به همان اندازه انشاالله بتوانیم بر مسائل فائق آییم. .

وزیر ارشاد تصریح کرد: در داخل ابتدا پیشگویی کردن 18 هزار متری برای نمایشگاه داشتیم با این وجود در امروز بیش به همین دلیل 40 هزار متر {مربع} فضای نمایشگاهی در داخل 45 اداره شامل می شود اداره نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان، عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب آورده شده است. “

اسماعیلی همراه خود مقوله ای اینکه حدود 2500 مؤسسه قرآنی {داریم}، شکسته نشده داد: {امیدوارم} در داخل نمایشگاه قرآن فضای غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانشاطی را برای فرزندان ایران اسلامی فراهم کنم.

نمایشگاه قرآن کریم امسال به تماس گرفتن سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی نامگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه جمعه {نهم} اردیبهشت ماه به مدت زمان 2 هفته به همین دلیل ساعت 17 به همان اندازه 23:30 در داخل مصلی امام خمینی (ره) دایر است. p) است.