مزایای بازی های ویدیویی برای کودکان چیست؟به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، محققان دریافتند کودکانی که به طور منظم بازی های ویدیویی را ساعت ها انجام می دهند، در دو آزمون استاندارد شناختی نسبت به کودکانی که هرگز بازی های ویدئویی انجام نداده اند، امتیاز بیشتری کسب کرده اند. تاکنون مطالعات زیادی در مورد تأثیرات منفی بازی های ویدیویی بر کودکان انجام شده است، اما مطالعات کمتری به این موضوع پرداخته اند که آیا بازی های ویدیویی که نیاز به فعالیت ذهنی فعال دارند نیز می توانند مفید باشند یا خیر.

به گفته محققان، نتایج مطالعاتی مانند این نشان می‌دهد که بازی‌های ویدیویی حداقل بدتر از سایر زمان‌های صفحه نمایش نیستند و حتی ممکن است سودمند باشند. اکنون آکادمی اطفال آمریکا توصیه می کند که زمان نمایش صفحه نمایش را برای کودکان تا سن 66 سالگی به شدت محدود کنید.

محققان خاطرنشان می کنند که استفاده از صفحه نمایش نباید در ورزش و خواب اختلال ایجاد کند، کودکان و نوجوانان بزرگتر باید حداقل یک ساعت در روز فعالیت بدنی داشته باشند و خواب آنها باید در حد توصیه شده برای سنشان باشد.