معابر خاکی منطقه ۲ نجف آباد آسفالت می شودعباس مرادی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا گفت: طبق برآوردهای اولیه حدود 200 کوچه و خیابان خاکی وجود دارد. mnṷqh2̱ این عملیات که نیاز به مرمت و زیباسازی دارد با اولویت معابر خاکی در حال انجام است و با ایجاد زیرساخت، معابر آسفالت می شود.

وی افزود: مشاور دفع آب های سطحی برای حل اصولی مشکل آب جاری از قسمت کوهستانی استان به سمت شهر استخدام می کنیم.

به گزارش ایمنا، شهرستان نجف آباد یکی از شهرستان های استان اصفهان است که در ضلع غربی اصفهان قرار دارد و بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارد. در شش ماه گذشته زیرسازی 350 هزار مترمربع راه های خاکی، 60 هزار مترمربع راه های خاکی و 120 هزار مترمربع آسفالت راه های قدیمی با هزینه ای بالغ بر 350 میلیارد ریال انجام شد. در بودجه امسال 170 میلیارد ریال برای احداث و درجه بندی معابر خاکی شهرستان و 850 میلیارد ریال برای روکش و رنگ آمیزی راه های آسفالته در نظر گرفته شده است. این پروژه ها تا پایان سال تکمیل می شود.