معتمدی در وزن 3 مدال طلا کسب کرد


به گزارش خبرنگار ایمنا، رسول معتمدی وزنه بردار وزن 102- کیلوگرم در آستانه یازدهمین روز از بازی های همبستگی کشورهای اسلامی با حضور پرشور، توانایی و آمادگی بالای خود توانست یک بار دیگر آسیا را به نمایش بگذارد. قدرت غیرعادی و غیرعادی بودن. سه مدال کسب کرد.طلا در حرکات انفرادی، دونفره و حرکت کامل به دست آمد.

رسول معتمدی در یک شوت موفق به بالا بردن وزنه 175 کیلوگرمی نشد اما در حرکت دوم 171 کیلوگرم و در حرکت سوم 177 کیلوگرم بالاتر از سایر وزنه برداران بود و به مدال طلا دست یافت.

رسول معتمدی در اقدامی دوگانه، با لیفت هالتر وی در وزن 232 کیلوگرم به مدال طلای دوضرب دست یافت.

معتمدی در یک ضرب و دو ضرب نیز سنگین ترین وزنه را مهار کرد و در مجموع با نتیجه 400 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت.

معتمدی در وزن 3 مدال طلا کسب کرد

امیرالحقیقی دیگر نماینده وزن 102 کیلوگرم کشورمان در پرتاب وزنه با ثبت 165 کیلوگرم در یک ضرب به پنجمین عنوان قهرمانی دست یافت. او همچنین وزنه 211 کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد و در دوضرب چهارم و در مجموع با 376 کیلوگرم پنجم شد.