معرفی فرهنگ اربعین به بیش از 125 کشورنوید ادریس در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اتفاق مشترکی که بین ایران و پنج قاره دیگر رخ داد فرهنگ اربعین بود. در واقع از آنجایی که امسال نزدیک به 30 میلیون نفر در اربعین تجمع کردند، تصمیم گرفته شد تا جوانان جهان را از این رویداد آگاه کنیم.

وی افزود: در شناساندن فرهنگ اربعین به جوانان 125 کشور تلاش شد تا با ادبیات جهانی، فلسفه و ابعاد عدالت فراگیر آشنا شود. در این پیام سعی شده نشان داده شود که اربعین یک موضوع جهانی است و فقط مختص ایران و مذهب شیعه نیست.

رئیس اتاق بین المللی جوانان ایران خاطرنشان کرد: پیام اربعین به 11 میلیون جوان 18 تا 40 ساله ساکن بیش از پنج هزار شهر جهان ابلاغ شد. معرفی فرهنگ اربعین در سطح جهانی تعداد زیادی از مردم جهان را وادار به آشنایی با فرهنگ اربعین خواهد کرد.