معلم هندبال ذوب آهن پس به همین دلیل شکست مقابل سپاهان می گوید + تصاویر حرکتیبه گزارش خبرنگار ایمنا، گروه هندبال ذوب آهن بلافاصله در داخل دومین دیدار به همین دلیل در اطراف {سوم} در اطراف بازگشت لیگ برتر هندبال به مصاف هموطنش سپاهان {می رود} کدام ممکن است این دیدار همراه خود شیوع سپاهان منجر به.

صحبت های شاه نشین معلم هندبال ذوب آهن را در داخل همین جا تفسیر می کنید: