ناکارآمدی قوانین شهرداری مشکل استبه گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر خرم آباد، کرم نعمتی این مطلب را در نشست روسای مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی در مراکز منطقه ای که در اتاق بازرگانی و صنایع خرم آباد برگزار شد، گفت. : بیش از 40 وظیفه مهم و تخصصی در شهرداری وجود دارد که هنوز به تصویب نرسیده است که دلیل این مشکل وجود خلاءهای قانونی است.

وی با اشاره به اینکه ناکارآمدی قوانین شهرداری مشکلاتی را به همراه دارد، ادامه داد: رفع موانع نیازمند همکاری سه قوه است که انتظار داریم با توجه ویژه به این موضوع اقدامات موثری برای رفع آنها انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد به کاستی ها و مشکلات موجود در مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی اشاره کرد و گفت: استفاده نکردن از پتانسیل کارشناسان و توان علمی یکی از مشکلات این حوزه است. مراکز تحقیقاتی شوراهای اسلامی شهر

وی تاکید کرد: استفاده از پتانسیل نیروهای مستعد، متخصص و علمی در مراکز علمی پژوهشی ضروری است چرا که با تدوین برنامه های موثر بازویی قدرتمند برای هوکیم ها و شوراها هستند.