نحوه واگذاری اختیارات به مناطق سیزده گانه مشهد اطلاع رسانی می شود.به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، آیدا مهربان گفت: طبق نظر شهردار مشهد از «حاکمیت منطقه مرکزی» دستورالعمل و آیین نامه واگذاری اختیارات به مناطق به زودی ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: در منطقه مرکزی ستاد صرفاً در جایگاه پشتیبان، با آگاهی کامل از وظایف خود، حمایت کامل از منطقه در اجرای برنامه های پیشرفته دارد و با اختیار دادن به آنها این هدف را اجرا می کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد، تحقق منابع درآمدی منطقه را یکی از موضوعات مورد تاکید شهردار مشهد دانست و تصریح کرد: علاوه بر مسائل مهم سیستم و منابع BI. . توجه ویژه ای به اجرای توزیع درآمد و منابع درآمدی شد، خاطرنشان شد شاخص های مناطق بر اساس این معیار پایش و اندازه گیری می شود.

وی ادامه داد: رئیس جدید اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی منطقه 10 با شناسایی تبصره بند «ف»، شهرداری مشهد با استفاده از این تبصره در دوره قبل 50 هزار میلیارد ریال از وام های دولتی را به طرق مختلف جذب کرد. سایر شهرها نیز از این موضوع آگاه بودند و به همین دلیل این گزینه در قانون بودجه سال جدید حذف شد.