نرخ بیکاری در اصفهان 1401 است


نرخ بیکاری فصلی در منطقه اصفهان 12.3 درصد افزایش یافت. این مقدار در زمستان 1400 9.4 درصد بوده است. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری کشور در بهار 1401 9.2 درصد بوده که بالاتر از میانگین شاخص جمهوری در منطقه اصفهان است.

برای دانلود کامل اینفوگرافیک اینجا کلیک کنید

نرخ بیکاری در اصفهان 1401 است