نصر فردس بازدید – پکان تهران 1 / پکان قهرمان لیگ برتر فوتسال بانوان شد.به گزارش خبرنگار ایمنا، امشب جمعه 26 فروردین ماه به دلیل ساعت 21 دیدار بازگشت فینال لیگ فوتسال بانوان بین کارکنان های نصر فردیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکان برگزار شد.

2 کارکنان در داخل فینال به جذب می کند رضایت دادند به همان اندازه امشب ورزشی ظریف تری باشد یا نباشد. فلش همراه خود ترکیبی نسیم غلامی، فریشتا خسروی، سحر روزی، فاطمه همسران من اعظم آخوندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصر فردس در امتداد طرف مارال ترکمان، هادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارا شیربیگینستان مقیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزانه توسلی در داخل پایین بوده اند.

دلایل ورزشی:

نصر فردیس در داخل ابتدای ورزشی کار کردن خوبی داشت، سپس گیمرها بکان نیز توسعه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام کارکنان مکان هایی راه اندازی کردند. التفصولی در سراسر دروازه نصر فردیس خوش درخشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع شدن به دلیل گلزنی حریف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آن سوی پایین روحانی در نتیجه مصدومیت گزینه جایگزین برای مهدیه محمودی اکنون نیست دروازه بان بکان شد. حمله ها 2 کارکنان در داخل نیمه اول نتیجه نهایی ای {نداشت} به همان اندازه این نیمه همراه خود جذب می کند 0-0 منجر به.

در داخل نیمه دوم روحانیون به ورزشی برگشتند، 2 کارکنان دردسر زیادی برای گلزنی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرعت} {مسابقه} به حدی بهبود کشف شد کدام ممکن است داوران نفس نفس می زدند. {در این} بین هر کدام کارکنان مکان های زیادی را به دلیل بازو می دهند، به دلیل جمله گل تمیز، سحر روزی سودآور شد در داخل {دقیقه} 26 دروازه نصر فردیس را باز تدریجی به همان اندازه بکان گلزنی تدریجی. بعد به دلیل گل ورزشی کنید غیر ارادی نصر به دلیل این پس در داخل دقایق پایانی عملکرد پررنگی را ایفا می تدریجی با این وجود بی نتیجه نهایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان فوتسال بانوان پیکان {در این} دیدار همراه خود نتیجه نهایی خوب بر a 0 پیروز می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان لیگ فوتسال بانوان {انگلیس} می تواند.

رهنمودها ورزشی:

مریم ایراندوست معلم کارکنان سراسری {فوتبال} بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارا قمی این دیدار را به دلیل در دید دنبال کردند.