نفت خام به 102 دلار رسیدبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران در نوسان بود. تغییرات قیمت آنها به شرح زیر است:

1. قیمت سبد نفتی اوپک به 102.66 دلار رسید.

2. قیمت نفت برنت در آمریکا با 2.42 درصد افزایش به 103.61 دلار رسید.

3. قیمت نفت برنت در بریتانیا با 2.52 درصد افزایش به 103.68 دلار رسید.

4. قیمت جهانی نفت خام با 2.37 درصد افزایش به 96.81 دلار رسید. همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا با 0.86 درصد کاهش به 96.76 دلار رسید.

5. نفت سنگین ایران به 107.66 دلار رسید.

6. قیمت بنزین در بازار جهانی با 2.74 درصد افزایش به 3.2846 دلار رسید.

7. قیمت جهانی گاز طبیعی با 0.69 درصد افزایش به 7164 دلار رسید.

8. قیمت سوخت در بازار جهانی با 1.09 درصد افزایش به 3.7402 دلار رسید.

9. قیمت جهانی گازوئیل با 1.33 درصد افزایش به 1115.38 دلار رسید.

10. قیمت نفت سنگین عربستان 98.02 دلار اعلام شد.